Novela exekučního řádu – řidičský průkaz

30.5.2018

Rok 2017 přinesl dlužníkům i věřitelům mnoho novinek.

Asi nejdiskutovanější částí novely exekučního řádku je exekuce na řidičský průkaz. To ale není vše. Připravili jsme pro vás výtah toho nejzajímavějšího.

Exekuce na řidičský průkaz

Novela exekučního řádku upravuje od roku 2017 zabavování řidičských průkazů rodičů-neplatičů, kteří neplatí výživné. Tento nástroj pro motivaci vymáhání alimentů se dříve využíval pouze u rodičů nezletilých dětí. Nově je tato doba prodloužena až do 26 let studujícího dítěte.

Co to v praxi znamená?

Pozastavením řidičského průkazu se samozřejmě závazek neuhradí, ale jedná se o efektivní donucovací prostředek. Než však proces dlužného výživného dojte do tohoto kroku, využívají se základní způsoby provedení exekuce, jako je vymáhání výživného příkazem k úhradě z účtu či srážkami ze mzdy.

Pokud je řidičský průkaz nezbytný pro obživu či obživu osob blízkých, což musí dlužník dokázat, exekuce na řidičský průkaz se zastavuje.

novela řidičský průkaz

 

Ochrana majetku nezadluženého z manželů

Dříve se exekutoři striktně drželi toho, že společné jmění manželů obsahuje jak aktiva, tak pasiva, na jejichž uhrazení se vztahuje společný majetek. Nově musí exekutoři zohledňovat také to, zda bylo společné jmění manželů zúženo či jinak upraveno smlouvou či rozhodnutím soudu. Z exekuce je vyjmuta také polovina peněz na bankovním účtu nezadluženého manžela (pokud je na účtu méně peněz, je dána hranice dvojnásobku životního minima) a dále majetek zapsaný ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který spravuje Notářská komora.

Nezadlužený z manželů má dále možnost podat vylučovací žalobu o vyloučení jeho majetku, který byl do exekuce zadluženého manžela/manželky zahrnut.

Zpřesnění věcí, které exekutor nesmí zabavit

Návštěva exekutora neznamená, že vám o štítkuje veškeré osobní věci. Zákon číslo 99/1963 Sb. § 322 se týká výčtu věcí, které jsou z exekuce vyloučeny. Jedná se například o běžné oděvy, obvyklé vybavení domácnosti, hračky, domácí mazlíčky či hotovost do dvojnásobku životního minima.

Víme, jak z víru exekucí ven

Nespoléhejte se na pochybné firmy zaměřené na oddlužení a ani „nevytloukejte“ dluh dluhem. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti, proto vám pomůžeme s osobním bankrotem i se splátkovým kalendářem. Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám.