Rodinné právo

Specializací naší advokátní kanceláře je rodinné, občanské a trestní právo. V rámci rodinného práva řešíme osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny, kdy se věnujeme rodičovské zodpovědnosti, vyživovací povinnosti, rozvodům či rodinné péči.

Rozvody manželství

Přestože se seznámení a budování vztahu zdá pohádkové a nechce se vám uvěřit, že by po svatbě, která odstartovala krásné manželství, mohl někdy přijít rozvod, české statistiky však mluví jasně – rozvodem manželství končí téměř každé druhé manželství. Víme, že se jedná o životní zlom, který je provázen velkými emocemi, proto k rozvodům přistupujeme s citem, ale i právním nadhledem.

Právní pomoc při rozvodu

Ať už s partnerem řešíte manželské spory, nebo jste se na rozvodu shodli, je vždy dobré vzít si na pomoc právníka. Můžete samozřejmě o rozvod manželství požádat sami, avšak s právní pomocí proběhne celý proces hladce a se všemi náležitostmi. Pomůžeme vám vypořádat společné jmění manželů (tzv. SJM), veškeré dokumenty a v případě dětí i výchovu a výživné.

Péče a výživné na děti

Před tím, než dojde k rozvodu manželů, musí být vyřešené poměry k nezletilým dětem. Citlivě vás provedeme administrativou v této křehké rodinné oblasti a pomůžeme vám u soudu, který rozhoduje o výživném na děti i jeho svěření do péče.

Svěření dítěte do péče

Soudy se dříve přikláněly spíše k tomu, aby bylo dítě po rozvodu manželství svěřeno do péče matce. Nyní je však téměř 20 % dětí svěřeno do střídavé péče rodičů, kdy se oba rodiče podílejí stejnou měrou na výchově a péči o dítě.

Určení a popření otcovství

Narodí-li se dítě v manželství, automaticky jsou za rodiče považováni oba manželé. V případě, pokud se dítě narodí nesezdanému páru, je potřeba potvrdit otcovství oběma rodiči na matrice. Jestliže však vaše situace není takto snadná (např. biologickým otcem není manžel), řeší se určení otcovství soudně. V naší advokátní kanceláři vás celým procesem provedeme, seznámíme vás se všemi kroky a připravíme žalobu.

Rodinné vztahy i řešení problémů

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vikové vám pomůže i při řešení dalších rodinných vztahů a sporů, ať už se jedná o domácí násilí, pěstounskou péči či adopci. Pamatujte, že je lepší řešit problémy hned, jak se objeví a nedávat jim zbytečně čas, aby se rozbujely. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme nejen s rodinnou právní problematikou.