Občanské právo

Mezi hlavní problematiku, které se v naší advokátní kanceláři věnujeme, patří občanské právo. V rámci této právní oblasti vám pomůžeme se spory při určování duševního vlastnictví, závazkového či věcného práva. Součástí tohoto práva jsou také majetkové a právní vztahy, občanskoprávní úkony či dědické právo.

Sousedské spory

I když si to můžete přát sebevíc, sousedy si člověk nevybírá. Problémy se vyskytují jak na sídlištích v panelových domech, tak i u rodinných domků a zahrad. Někdy se jedná o náhodu, jindy o nehodu, ale výjimkou nejsou ani naschvály či nepřizpůsobivost. Víme, že příjemné bydlení je pro pohodlný život nezbytné, proto se snažíme řešit sousedské spory nejen právně, ale i lidsky, abychom zlepšili a utužili sousedské vztahy.

Kupní smlouva a další dokumenty

Součástí občanského práva je i smluvní agenda, kdy s klienty řešíme kontrolu a přípravu smluv (smlouva darovací a kupní, směnné smlouvy, budoucí smlouvy a další). Dále se také věnujeme právním vztahům k nemovitostem, kdy řešíme takové dokumenty, jako jsou nájemní smlouvy, věcná břemena, zástavní smlouvy či zastupování v řízení před katastrálním úřadem).

Společně s vámi sepíšeme žaloby, oznámení a další dokumenty, u kterých dbáme na právní správnost. Poradíme vám, jak postupovat při vymáhání pohledávek, nebo vám zpracujeme návrh na vklad práva k nemovitosti.

Ověřování podpisů a listin

V advokátní kanceláři ověřujeme také podpisy (legalizace), které vznikly vlastnoručně a přímo před advokátem. Ověřením se nepotvrzuje správnost a pravdivost dokumentů, ale pouze osobní účast podepisujícího. Tuto službu využijete například při podepisování plné moci.

Vymáhání pohledávek

Řešíte vymáhání a správu pohledávek? Nechte tyto starosti na nás! Předejte nám váš případ a zastoupíme vás nejen před soudy, ale i v rozhodčím řízení. Zkontaktujeme dlužníka, zajistíme veškerou dokumentaci a v případě potřeby za vás vše vyřešíme i před soudy či v exekučním řízení. Jestliže jste v situaci dlužníka, pomůžeme vám s přípravou splátkového kalendáře nebo s vyhlášením osobního bankrotu.

Potřebujete pomoci?

Obraťte se na nás. Seznámíme se s vaší situací, zkonzultujeme společně možná řešení a vybereme nejvhodnější postup. Kontaktujte nás, pomůžeme vám najít ve světě práva správný směr.