Naše advokátní kancelář

Abych mohla založit vlastní advokátní kancelář, bylo k tomu potřeba nemálo znalostí a především zkušeností. Po absolvování Univerzity Karlovy v Praze jsem složila státní rigorózní zkoušku a získala tak titul JUDr. K těmto převážně teoretickým znalostem jsem získala cennou praxi, když jsem několik let působila jako podnikový právník a pracovala také pro městské úřady.

V roce 1996 jsem úspěšně vykonala advokátní zkoušku a na přelomu nového tisíciletí otevřela vlastní advokátní kancelář v Náchodě.

Na čem si zakládáme?

  • Lidský a individuální přístup ke klientovi
  • Poznání a porozumění potřebám klienta
  • Profesionalita a vysoká úroveň odborných znalostí
  • Komunikace a aktivní přístup
  • Ochrana práv klienta a jeho zájmů

Co vám můžeme nabídnout?

  • Sepis a revizi smluv
  • Zastupování před soudy a správními orgány
  • Vypracování právních rozborů a stanovisek
  • Poskytnutí právních konzultací
  • Obhajobu v trestním řízení, zastupování poškozených

 

Právní zaměření kanceláře se prolíná všemi oblastmi zákona a díky mnohaleté praxi se specializujeme především na občanské, rodinné a trestní právo. Pokud hledáte právní pomoc, jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat, rádi se s vámi setkáme a zkonzultujeme nejlepší řešení na míru vašim potřebám.

JUDr. Lenka Viková