Náš tým

Naleznete nás v advokátní kanceláři v Náchodě na Masarykově náměstí ve 3. patře budovy Stival.

JUDr. Lenka Viková

JUDr. Lenka Viková, zakladatelka kanceláře, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde následně úspěšně složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. Několik let působila jako podnikový právník a pracovala i pro městské úřady. V roce 1996 úspěšně vykonala advokátní zkoušku a byla tak zapsána jako advokátka do České advokátní komory pod ev. č. 08320.

Mgr. Dita Krčmářová

Mgr. Dita Krčmářová vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Do České advokátní komory byla v roce 2018 zapsána jako advokát pod ev. č. 18133. Hovoří anglicky.

Rovněž je jako advokátka zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

náš tým

 

Informace pro klienty (spotřebitele)

Zákonem č. 634/1992 Sb, v platném znění a ve znění novely provedené zákonem č. 378/2015 Sb., byla nově stanovena informační povinnost o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Advokátní kancelář tímto informuje své klienty, fyzické osoby, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, že z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu je věcně příslušným orgánem k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (ČAK). Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz.

V případě, že mezi klientem, jako spotřebitelem, a advokátní kanceláří nedojde k dohodě, může se klient obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporu na ČAK. Ostatní způsoby řešení sporu však tímto nejsou dotčeny.