Vypořádání společného jmění manželů

11.12.2017

Vypořádání společného jmění manželů (SJM) řeší u rozvodu mnoho párů.

Nejjednodušší, nejrychlejší a ekonomicky nejvýhodnější cestou je domluva, které v naší advokátní kanceláři dáme oficiální formu a zápis. Co ale dělat, pokud se na vypořádání SJM nedohodnete?

Společné jmění aneb čí to je?

Stejně tak, jako veškeré příjmy a výplaty v manželství patří do společného jmění manželů, tak i majetek pořízený v době manželství je společný. Nezáleží tedy na tom kdo, co, kde a za kolik koupil. Společné jmění však není pouze majetek a finance, ale i pasiva (hypotéka, dluhy a další závazky).

Majetkové vztahy může upravit předmanželská smlouva. Dalším možným řešením je také zúžení společného jmění, které lze sepsat i v průběhu manželství, případně jiná úprava manželského majetkového režimu. Důležitou roli může také hrát Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

Vypořádání SJM

Rozvod je možný i bez předchozího vypořádání SJM. Na vyřešení majetkových vztahů jsou 3 roky od zániku manželství. Pokud dohoda není možná, řeší se celá záležitost soudně a o to se zvyšují i náklady na soudní řízení.

Aby soud mohl jednat, vychází ze žaloby jedné strany, která navrhuje rozdělení majetku – tuto žalobu po konzultaci vašich představ za vás připravíme. Soud může řešit jak celé SJM, tak pouze jeho součásti, na kterých jste se nedohodli (např. dělení nemovitostí, hypoték a dluhů).

Chcete pomoci s vypořádáním SJM?

Přestože se majetek dělí na polovinu, soud přihlíží k tomu, zda má některý z manželů svěřené dítě do péče, jak se dotyční zasloužili o nabytí majetku a zohledňuje i další skutečnosti, které SJM ovlivňují.

vypořádání sjm

 

A co když ani soud nerozhodne? V takovém případě po 3 letech vzniká domněnka, že majetek je rozdělen podle potřeb manželů, kteří s jeho rozdělením v této formě souhlasí.

Co do SJM nepatří?

  • Dědictví určené pouze jednomu z manželů
  • Dary jsou výhradním majetkem manžela, který dar obdržel
  • Majetek nabytý před uzavřením manželství
  • Majetek, který slouží k osobní potřebě
  • Majetek z restituce
  • Majetek získaný skrze náhradu škody jednoho z manželů

Pozor na dluhy

Jako modelový příklad nám poslouží manželé Adam a Eva. Adam si koupil na splátky nový vůz. Přestože Eva s nákupem nesouhlasila, nebo o něm nevěděla a platby odcházejí z Adamova osobního účtu, týká se dluh obou manželů. Dluh bude v případě rozvodu, stejně jako nové auto, předmětem SJM. Pokud dluhy nezodpovědného partnera přerostou v exekuci, opět se problém týká obou bývalých manželů.

 

Chcete pomoci s rozvodem či s vypořádáním společného jmění? Neváhejte se na nás obrátit.