Zvýšení kvalifikace zaměstnance

21.12.2018

Zvyšování odbornosti se řeší prakticky ve všech profesních oborech. 

Pokud se jedná o zvyšování kvalifikace, které hradí zaměstnavatel, může po zaměstnanci požadovat podepsání kvalifikační dohody.
Ta nejčastěji obsahuje slib zaměstnance, že po dobu až pěti let zaměstnání neopustí. To však není vše. Pojďme se podívat na podrobnosti.

Pozor na pojmy zvýšení a prohloubení kvalifikace

Pravidelné sebevzdělávání a prohlubování znalostí by mělo být přirozenou součástí každé profese. Jen tak může člověk sledovat aktuality v oboru, získávat specializaci a podle možností se také posouvat na kariérním žebříčku. Kvalifikace zaměstnance je však také důležitým faktorem pro zaměstnavatele, pokud je jeho cílem podnik a služby dále rozvíjet. 

zvyšování kvality

 

V tomto ohledu se jedná o prohloubení nebo zvýšení kvalifikace. Jaký je v tom rozdíl?

Prohloubení kvalifikace

 • Prohlubování = obnova znalostí a zdokonalování v něčem, co už umíte
 • Zaměstnavatel vám prohloubení kvalifikace může nařídit povinně
 • Náklady hradí zpravidla zaměstnavatel
 • Zaměstnavatel nemůže požadovat podpis kvalifikační dohody (výjimkou je situace, kdy investice do prohloubení kvalifikace přesáhnou 75 000 Kč)

Příklad:

 • Využíváte v práci angličtinu? Můžete si její znalosti prohloubit o další úroveň.
 • Potřebujete ke své práci znát nové normy či zákony? Zaměstnavatel vás pošle na školení.
 • Vyšla nová aktualizace počítačového programu? I zde platí prohlubování dosavadních znalostí.

Zvýšení kvalifikace

 • Zvýšení kvalifikace = naučíte se něco zcela nového
 • Toto vzdělání není vaší povinností a zaměstnavatel ho nemůže nařídit, ale bez tohoto zvýšení kvalifikace by nebylo možné nadále práci vykonávat, případně by zaměstnanec nemohl
 • kariérně postoupit
 • Finanční náklady hradí zaměstnavatel
 • Máte nárok na studijní volno s náhradou mzdy
 • Zaměstnavatel je oprávněn sledovat vaše průběžné výsledky a v případě nespokojenosti zastavit úlevy v zaměstnání
 • Výměnou za náklady může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat „slib věrnosti“ skrze kvalifikační dohodu

Příklad:

 • Zaměstnavatel požaduje pro danou pozici získání vysokoškolského titulu.
 • Po učiteli je požadována kvalifikace na výchovného poradce.
 • U zdravotníka je potřeba vyšší kvalifikace, proto po něm může zaměstnavatel požadovat absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Co obsahuje dohoda o zvýšení kvalifikace?

Dohoda o zvýšení kvalifikace je vždy písemná a zaměstnavatel ji využívá jako záruku toho, že zaměstnanec, do jehož vzdělávání a kvalifikace investoval, ze zaměstnání po danou dobu po dokončení zvýšení kvalifikace neodejde. Tato doba může činit až pět let, a pokud zaměstnanec dohodu poruší, má povinnost vynaložené náklady zaměstnavateli uhradit. Lhůta začíná běžet od dokončení kvalifikace a nezapočítává se do ní rodičovská dovolená či absence z důvodu výkonu nepodmíněného trestu.

Zaměstnavatel se v dohodě zavazuje, že zaměstnanci umožní vzdělávání pro zvýšení kvalifikace. V dohodě musí být také zaznamenáno, v jaké výši bude zaměstnanec hradit náklady na zvýšení kvalifikace, pokud ve svém zaměstnání podle dohody nezůstane po domluvenou dobu.

Kdy nemusí zaměstnanec hradit náklady na zvýšení kvalifikace?

V případech, kdy byla výpověď dána ze strany zaměstnavatele (výjimkou je, pokud by k výpovědi vedlo hrubé porušení povinností zaměstnance), o nemožnosti dalšího výkonu práce rozhodl lékařský posudek, dále v případě, že zaměstnanec nově získané znalosti v šesti měsících po dokončení kvalifikace ve své práci nevyužil nebo v případě, kdy zaměstnavatel během zvyšování kvalifikace nedodržel slíbené úlevy z důvodu, že se zaměstnance stal dlouhodobě nepřizpůsobivým výkonu práce.

Máte otázky? Chcete připravit kvalifikační dohodu na míru? Řešíte tuto problematiku z pohledu zaměstnance či zaměstnavatele? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.