Výživné rozvedené a nerozvedené manželky

27.8.2020

Dospělo vaše manželství do fáze rozvodu?

A říkáte si, jak na tom budete finančně? O tom, že existuje výživné na děti, se všeobecně ví. Víte ale, že v manželství platí i povinnost výživného mezi manžely? A to dokonce i po rozvodu? Přinášíme vám jednoduchý přehled toho, jaká pravidla platí u výživného u rozvedených a nerozvedených manželů a manželek.

Vyživovací povinnost mezi manžely

Vyživovací povinnost má několik skupin. Tou nejznámější je vyživovací povinnost rodičů vůči dětem a dále méně známá povinnost výživného dětí vůči rodičům. Téměř ve společnosti opomíjené je výživné na nastávající neprovdanou matku, a to až do dvou let po porodu. A poslední skupinu tvoří vyživovací povinnost mezi manžely a bývalými manžely.

Chci pomoc advokáta

Nejčastěji se ve své praxi setkáváme s úhradou výživného na manželku. Důvodem je jednat to, že ženy na stejných pozicích získávají menší výdělky a neopomenutelnou roli hraje také mateřská a rodičovská dovolená, kdy jsou ve výdělečné činnosti ženy omezeny. I přes to nesmíme zapomenout, že výživné může vyplácet i manželka manželovi.

Výživné na nerozvedenou manželku či manžela

Zákon praví, že: „Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň.“. Týká se to tedy nejen stravy a oblečení, ale také úrovně bydlení, zdravotní péče či volnočasových aktivit.

Příkladem může být to, když nerozvedená manželka s dětmi opustí manžela a z rodinného domu se přestěhuje do garsonky a měla by celý provoz platit pouze ze sociálních prostředků (např. rodičovský příspěvek). Manžel má v té chvíli jako živitel rodiny hlavní příjmy, dům, auto a finanční prostředky na nákladné dovolené. V tomto případě má manželka na výživné nárok.

Jak se počítá výše výživného?

Společný výdělek za měsíc – nutné výdaje = zbylé finance : 2

Jak jednoduchý vzoreček ukazuje, ze společných měsíčních příjmů se odečtou nutné výdaje. Výsledné finance si manželé nárokují rovným dílem.

Pozor na nesezdané páry

Pokud jste ve vztahu druh a družka a nepojí vás manželský svazek, nemáte na výživné nárok. A to i přes to, že jste spolu vychovávali děti a vše jste platili společně.

Výživné na rozvedenou manželku či manžela

A jak je to s vyplácením výživného po rozvodu? I zde platí vyživovací povinnost a jako u většiny případů je ideální ji řešit domluvou. Pokud se manželé mezi sebou nedomluví, přichází na řadu soud. Výživné po rozvodu má dvě podmínky, a to, že manžel/manželka není schopen se sám živit a že tato neschopnost má souvislost s manželstvím.

Po rozvodu již neplatí, že manželé musejí mít stejnou životní úroveň. Jedná se o tzv. přiměřenou výživu, která zahrnuje nejnutnější potřeby. Vyživovací povinnost po rozvodu trvá do té chvíle, kdy vyživovaný manžel či manželka znovu vstoupí do manželství či registrovaného partnerství.

Jedna výjimka, kdy se výživné na manželku či manžela neplatí

Vyživovací povinnost je daná zákonem, avšak pokud se manželé domluví na tzv. odbytném (tedy jednorázové částce), nárok na výživné zaniká.

Řešíte výživné? Rozvod? Péči o děti? Neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vám.