Uznání dluhu pomůže věřitelům i dlužníkům

17.7.2019

Někomu pomohou vypůjčené peníze, jiný se zpozdí s platbou za fakturu. 

Ať už jsou vám tyto situace více či méně povědomé, existuje cesta, která pomůže objasnit vztahy na začátku zadlužení, nebo naopak i v případě, kdy bývá vztah mezi dlužníkem a věřitelem často vyhrocený. Pojďme si představit uznání dluhu - dokument, který má své místo v obchodní i soukromé sféře.

Kdy se uznání dluhu používá?

Uznání dluhu je dokument, který lze použít u peněžitého i nepeněžitého dluhu.
Představme si nejčastější situace, kdy je vhodné toto prohlášení dlužníka využít.

  • Dluží vám někdo peníze a máte obavy, jestli vám je vrátí.
  • Dostali jste fakturu, ale už nyní víte, že nemáte na její zaplacení.
  • Nestíháte splácet a obáváte se exekuce.

Co je dobré o uznání dluhu vědět

Dluh může dlužník uznat dvěma způsoby - buď svým faktickým chováním (např. zaplatí část dluhu, úroky, apod.), nebo písemnou formou, kterou si nyní přiblížíme.

 
  • Jednostranné uznání dluhu - jedná se o prohlášení ze strany dlužníka, které směřuje vůči věřiteli.
  • Dohoda o uznání dluhu- jedná se o dvoustrannou dohodu dlužníka s věřitelem, ve které mohou mimo jiné sjednat například i splátkový kalendář.

Uznání dluhu je založeno na svobodném rozhodnutí dlužníka - záleží tedy jen na něm, zda takto utvrdí právo věřitele. Do dohody o uznání dluhu je třeba uvést důvod a výši dluhu, který musí být jasně identifikován, , nové podmínky splácení, datum podpisu a také podpis dlužníka (doporučujeme, aby byl ověřený). Běžnou praxí je také doplnění výše úroků, případně i uvedení ručitele či splátkového kalendáře.

Jak uznání dluhu pomůže věřiteli?

Díky uznání dluhu získává věřitel jasný důkaz o tom, že dluh existuje, což posiluje věřitelovu pozici v případě soudního sporu.

Jak uznání dluhu pomůže dlužníkovi?

Uznání dluhu získá dlužník výhodu v tom, že se prodlužuje promlčecí lhůta, a to ze tří na deset let. Lhůta začíná běžet dnem vystavení, a pokud je v uznání uveden také termín splacení, začne promlčecí lhůta běžet až od uplynutí tohoto termínu.

Chci si domluvit schůzku

Písemná forma aneb co je psáno, to je dáno

Vše, co se dluhů týká, mějte vždy písemně zdokumentováno - jen tak máte důkazní materiál pro soud, ať už se jedná o nezaplacenou fakturu, upomínky dlužné částky či důkazy o předání zásilky. Při jednání s klienty se setkáváme s různými „univerzálními“ vzory z internetu - ty však kvůli své obecnosti mohou přinést mnoho problémů, v lepším případě klient ztratí výhody, které by mu přineslo prohlášení připravené advokátem. Pokud se jedná o větší sumu, vždy klientům doporučujeme sepsat dokument o uznání dluhu na míru s pomocí odborníka.

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vikové má sídlo v Náchodě a v Hradci Králové. Rádi vám pomůžeme s přípravou dokumentů a smluv nejen ohledně financí, ale také z oblasti rodinného, občanského či pracovního práva. Neváhejte nás kontaktovat.