Soudní poplatky a možnost osvobození

20.9.2018

Poplatky provázejí celý soudní proces.

Řešit problémy soudně může znamenat také nemalý zásah do finančního rozpočtu. Za řízení před soudem či za různé úkony soudu stanovené zákonem se platí soudní poplatek, který vychází ze Sazebníku soudních poplatků. Částky se buď určují pevnou sazbou nebo procentem a vybrané poplatky putují do státního rozpočtu. Pojďte se podívat na příklady a situace, kdy můžete být od poplatku osvobozeni.

Poplatků je několik druhů

Poplatky provázejí celý soudní proces. Jedná se o poplatky za zahájení řízení, poplatky za soudní znalce, náklady za právní zastoupení a další výdaje během procesu. – Při skončení sporu je pak (ve většině případů) povinnost náhrady nákladů řízení uložena té straně, která ve sporu nebyla úspěšná, případně se v některých řízeních náklady řízení neurčují a každá strana si nese své náklady sama.

Soudní poplatek za zahájení řízení

Pokud chcete podat návrh na zahájení řízení, odvolání či žalobu k soudu, je tento krok ve většině případů zpoplatněn. Po podání příslušného návrhu Vám soud stanoví lhůtu k úhradě soudního poplatku v délce 15 dnů, a pokud v dané lhůtě nebude soudní poplatek uhrazen, soud řízení zastaví

Danou věc již pak není možné u soudu projednat, a to ani poté, pokud by byl soudní poplatek následně uhrazen.

Osvobození od soudních poplatků

Od soudních poplatků můžete být také osvobozeni. Zpravidla k těmto výjimkách přistupuje soud v případě tíživé finanční situace a majetkových poměrů – v takové situaci je nezbytné podat včas žádost o osvobození od soudních poplatků. Soud může od poplatků osvobodit jednotlivce, i všechny účastníky řízení (např. pokud probíhá ve veřejném zájmu). Existují i situace, kdy nastává osvobození od soudních poplatků automaticky:

 • Ve věcech péče soudu o nezletilé, v opatrovnických věcech, osvojení
 • Ve věcech týkající se pozůstalosti
 • Při řízení o náhradu škody na zdraví, z nemoci z povolání nebo pracovního úrazu

soudni poplatky

 

Výše soudních poplatků

Pro představu uvádíme nejčastější soudní poplatky a jejich výši.

 • Žaloba o rozvod manželství: 2 000 Kč
 • Žaloba, jejímž plněním je nepeněžité plnění týkající se nemovitosti: 5000 Kč za každou nemovitost
 • Žaloba na nepeněžité plnění: 2 000 Kč
 • Žaloba na peněžité plnění do 20 000 Kč: 1 000 Kč
 • Žaloba na peněžité plnění nad 20 000 Kč: 5 % z předmětné částky
 • Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na peněžité plnění do 10 000 Kč: 400 Kč
 • Návrh na zrušení a vypořádání společného jmění: 2 000 Kč
 • Návrh na výkon rozhodnutí vyklízením: 3 000 Kč
 • Návrh na nařízení předběžného opatření: 1 000 Kč
 • Žaloba na obnovu řízení: 5 000 Kč
 • Žaloba o zmatečnost: 5 000 Kč
 

Obraťte se na odborníky

Svět soudů je pro člověka neznalého zákonů velkou neznámou a může ho překvapit nejen výše soudních poplatků, ale i veškeré kroky, které jsou během řízení nezbytné. Nepouštějte se proto do neznámých vod sami a využijte pomoc naší advokátní kanceláře. Sídlo máme v Náchodě a v Hradci Králové, ale pomoc nabízíme v celém okolí. Ještě před celý procesem případ zhodnotíme, upozorníme vás na možná rizika a v průběhu celého řízení budeme vaší oporou. Neváhejte nás kontaktovat.