Právní ochrana před domácím násilím

8.1.2019

Domácí násilí je stále velkým problémem moderní společnosti.

Do roku 2007 nebylo v českém právu nijak definováno. Téměř vždy se odehrává ve společné domácnosti „za zavřenými dveřmi“ a často je jen na obětech, jak dlouho psychické, fyzické, ekonomické či sexuální dokážou bez volání o pomoc zvládat. A právě forem pomoci existuje celá řada. V dnešním příspěvku se zaměříme na právní ochranu.

Domácí násilí a pomoc ze strany práva

Domácí násilí je nejčastěji skloňováno ve spojení se ženami a dětmi, avšak ani muži či senioři nejsou této problematice uchráněni. Zákon obsahuje tři pilíře, které mohou obětem domácího násilí pomoci:

Policie České republiky

Policie ČR má různé nástroje, jak domácímu násilí zabránit. Jedná se o vykázání ze společného obydlí, zákaz vstupu do společné domácnosti a zákaz kontaktu s ohroženou osobou. Podle statistik bylo za posledních pět let vykázáno ze společné domácnosti více než 1 300 pachatelů ročně. Vykázat lze i majitele (agresora), který nemovitost vlastní, a to na dobu až půl roku.

Chci pomoci s domácím násilím

Intervenční centra

Intervenční centra pomáhají řešit obětem jejich krizovou situaci. Úzce spolupracují s Policií ČR, azylovými domy a nabízení psychologickou i sociálně-právní pomoc. Jejich posláním je šíření osvěty, poradenství a pomoc v jednání s úřady. Služby intervenčních center jsou bezplatné a oběti mají možnost vystupovat anonymně.

Justice

Domácí násilí se prolíná do trestního, rodinného, občanské i přestupkového práva. Trestní sazba za domácí násilí se pohybuje od 2 do 12 let odnětí svobody. Zákonem jsou ošetřené také případy jako je dědictví či vyživovací povinnost, kdy by bylo absurdní, aby měl manžel, který se dopouštěl domácího násilí, profit ze své oběti.

V rovině občanského práva pak mají soudy možnost vydat speciální předběžné opatření na ochranu proti domácímu násilí. Tímto předběžným opatřením lze uložit osobě, která se domácího násilí dopouští, aby se na dobu 1 měsíce zdržela vstupu do společné domácnosti a jejího bezprostředního okolí, jakož i veškerého kontaktu s osobou navrhovatele. Takové předběžné opatření může být, v závislosti na okolnostech, prodlouženo až na dobu 6 měsíců.

Jak vám pomůžeme v naší advokátní kanceláři?

K případům domácího násilí přistupujeme s nejvyšším porozuměním a citovostí. Jedná se o velmi intimní téma a vážíme si každého, kdo má sílu a odvahu pro změnu. Oběti domácího násilí zastupujeme před státními orgány a radíme, jak nejlépe ochránit je a jejich nejbližší. Advokátka Mgr. Dita Krčmářová je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Během naší mnohaleté praxe jsme se však setkali i s obviněnými, kteří byli nespravedlivě nařčeni z domácího násilí a oslovili nás, abychom jim pomohli ukázat pravdu.

A jaké jsou náklady na právní zastoupení? Po podrobnějším prostudování případu posoudíme, zda je možné dosáhnout splnění podmínek pro přiznání bezplatné pomoci. V takovém případě pak právní pomoc zmocněnce hradí stát. Pro pomoc a podrobnější informace se na nás neváhejte kontaktovat.