Pracovní právo a změny pro rok 2017

30.12.2016

Rok 2017 přinese do oblasti pracovního práva mnoho novinek.

První z nich začne platit již 1. 1. 2017 a bude se věnovat zvýšení minimální mzdy. Druhá, větší vlna změn, nastane 1. července 2017, kdy vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Pojďte se podívat na podrobnosti.

Zvýšení minimální mzdy

Zatímco v roce 2016 byla minimální mzda ve výši 9 900 Kč, od 1 .1 . 2017 se zvyšuje na částku 11 000 Kč. V souvislosti s tím se zvyšuje také zaručená mzda dle druhu vykonávané práce.

Home office - poskytování náhrady a přesčasy

Nově bude muset zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci dostatečné pracovní zázemí, a to jak z pohledu vybavení, tak energií, které budou proplácené například formou paušálu.

Zaměstnanec si bude moci svoji pracovní dobu v rámci home office rozvrhnout, ale nebude moci uplatnit přesčasy či jiné překážky v práci. Také se zpřísní ochrana firemních dat a v neposlední řadě se bude klást vetší důraz na izolaci zaměstnanců pracujících z domova.

pracovní právo

 

Jistoty po rodičovské i při hromadném propuštění

Inspirace ze zahraničí v oblasti hromadného propouštění a zmírnění jeho následků se dostala také do České republiky. Zaměstnavatel bude nově muset v případě hromadného propouštění sestavit tzv. sociální plán, který pomůže propuštěným zaměstnancům. Nově je v plánu také jistota stejného pracoviště i pracovní pozice po návratu z rodičovské dovolené. Doposud musel zaměstnavatel držet stejné místo pouze do skončení mateřské dovolené.

Zjednodušení výpočtu dovolené

Především u zaměstnání na směny byl problém s výpočtem dovolené, která vycházela z odpracovaných dní. Nově se bude dovolená řídit odpracovanými hodinami. Také nově vzniká možnost, převést si nevyčerpané dny do následujícího kalendářního roku.

Souhlas se změnou pracovního místa

Zatímco dříve platil fakt, že zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou pracovní pozici bez jeho souhlasu, bude nově k této změně potřeba i souhlas samotného zaměstnance.

Tím novinky nekončí

Změn v zákoníku práce je však daleko více. Řešíte problematiku pracovního práva? Zajímají vás další novinky? Advokátní kancelář v Náchodě vám ráda poradí i pomůže. Neváhejte nás kontaktovat.