Novela insolvenčního zákona v roce 2017

19.5.2017

Rok 2017 přináší pro věřitele a dlužníky výhody i různá omezení.

Už od 1. července 2017 by měly být všechny kauzy ovlivněné novelou insolvenčního zákona. Jaké změny přináší?

Co novela insolvenčního zákona změní?

Novela insolvenčního zákona je velmi rozsáhlá a její hlavní myšlenkou je posílení pozice věřitele a snížení rizika dluhové pasti, která hrozí zvyšujícím se počtem zadlužených osob. Jaké změny patří mezi nejdůležitější?

 • Kdo může povolení dlužení zpracovat
  Nově budou moci návrhy na povolení oddlužení zpracovat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci či akreditované osoby s povolením Ministerstva spravedlnosti.

 • Posouzení platební neschopnosti firem
  Zavádí se nový pojem „mezera krytí“ - vzniká rozdílem mezi splatnými závazky a disponibilními příjmy. Firma bude v úpadku, jestliže mezera krytí bude vyšší než 1/10 závazků v rozhodném období.

 • Výše a úhrada odměny za sepsání a podání insolvenčního návrhů
  Cena bude omezena na 4 000 Kč bez DPH (u společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH). Odměna se neplatí hotově, ale je zahrnuta do insolvenčního řízení jako přednostní pohledávka. V případě, že návrh na povolení oddlužení sepisuje akreditovaná osoba, pak tato nemá nárok na finanční odměnu.

novela insolvenčního zákona

 
 • Ustanovení insolvenčního správce
  Bude přidělen podle krajského soudu (nikoliv jako dosud podle okresního principu)

 • 1 dlužník s více dluhy = 1 exekutor
  Nově bude mít pohledávky jednoho dlužníka na starosti pouze jeden exekutor, který bude mít kompletní přehled o všech jeho půjčkách, dluzích a exekucích.

V plánu je druhá šance pro dlužníky

Druhá plánovaná část novely zatím není platná, ale uvažuje se o vstřícném kroku pro dlužníky.

Vír dluhů se neustále nabírá na síle, zvětšuje se počtem dlužníků a není snadné se z něj dostat. Některé dluhy narostly už do takových rozměrů, že je někteří dlužníci nemohou za celý život splatit. Tomu má však od poloviny tohoto roku pomoci právě novela insolvenčního zákona, která v těchto situacích počítá s druhou šancí pro dlužníky bez ohledu na výši jejich dluhů. Důležitý jev případě oddlužení (osobním bankrotu) aktivní přístup dlužníků a cíl co nejrychleji splatit pohledávku. Díky tomu se mohou brzy vrátit do aktivního života bez dluhů.

 • Oddlužení proběhne, pokud dlužník za 3 roky uhradí 50 % svých pohledávek.
 • Oddlužení proběhne, pokud dlužník za 5 let uhradí 30 % svých pohledávek
 • Oddlužení proběhne, pokud dlužník za 7 let uhradí méně něž 30 % svých pohledávek.

Při splnění přísných podmínek a následném osobním bankrotu bude zabaven majetek s hodnotou nad 100 000 Kč, který soud prodá a tím dluh umoří. Součástí je také vytvoření splátkové kalendáře, v rámci kterého zůstane z příjmů dlužníkovi pouze nezabavitelná částka a zbývajícími financemi se splácí půjčky a dluhy.

Nebuďte na insolvenční zákon sami

Padáte do dluhové pasti? Je pro vás insolvenční zákon velkou neznámou? Neváhejte nás kontaktovat, provedeme vás osobním bankrotem a pomůžeme vám vyřešit vaše dluhy jednou pro vždy! Nebo jste naopak na straně věřitele? Nepouštějte se do vymáhání dluhů sami a využijte naši právní pomoc. Jedna formální chyba může vaši snahu naprosto zmařit – obraťte se na zkušené odborníky.