Nezbytná cesta a přístup k nemovitosti

26.6.2019

„Tuhle cestu stavěl už můj praděda a vy mi teď po ní zakážete jezdit?“

Zrovna tak může vypadat udivený dotaz mezi dvěma sousedy, k jejichž domům vede jen jedna společná komunikace, která však patří jen jednomu z nich. Může vám vlastník cesty zakázat její používání? Má nárok na finanční kompenzaci za využívání svého majetku někým cizím? Tyto a mnohé další otázky se vztahují k právnímu pojmu nezbytná cesta.

Když je cesta společným problémem...

Často se v naší advokátní kanceláři setkáváme s tím, že se naši předci ústně domluvili o využívání nějakého pozemku mimo zápis v katastru nemovitostí.
Takovým případem může být i společně využívaná cesta, která však patří jen jednomu majiteli. Na to se však nejčastěji přichází až ve chvíli, kdy komunikace potřebuje investice do oprav, nebo přijde nový majitel, který má po nákupu pozemku přesné informace o svém vlastnictví a má s pozemkem nové plány.

Pokud je cesta jediným možným přístupem k dalším nemovitostem, nastává tak problém, jak se k domům či zahradám dostat. Někdy stačí navázat na léty zaběhlé postupy, jindy je potřeba nahlédnout do zákonů, které se k nezbytné cestě vztahují. Jak lze tuto situaci řešit?

cesta

 

Právo nezbytné cesty

Máte-li pozemek, ke kterému se z veřejné komunikace nedostanete, máte právo požádat souseda o zřízení nezbytné cesty přes jeho pozemek. Tuto domluvu lze provést jak písemně za pomoci advokáta, tak v případě neshody také soudně. Soud po přezkoumání, zda jsou splněny všechny zákonné předpoklady zpravidla nařídí zřízení cesty v nezbytném rozsahu tak, abyste se na svůj pozemek dostali a zároveň byl váš soused cestou co nejméně omezen.
Jestliže cesta již existuje, má její vlastník nárok na úplatu za její využívání či údržbu. Pokud bude nezbytná cesta vznikat nově na vaši žádost, půjdou náklady za realizaci a údržbu za vámi, přestože se jedná o úpravy na pozemku souseda.
Button: Chci poslat dotaz

Kdy soud nezbytnou cestu nepovolí?

Situacím, kdy soud nepovolí nezbytnou cestu se věnuje občanský zákoník v § 1032:

a) převýší-li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty,
b) způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, nebo
c) žádá-li se nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení.

Zatížení cesty služebností (věcným břemenem)

Služebnost, obecně známá spíše jako věcné břemeno, umožňuje sousedům využívat cestu vlastníka, pokud se pouze přes tuto cestu mohou dostat ke svému pozemku. Za to, že jim vlastník cesty umožní využívat svůj majetek, může požadovat přiměřenou náhradu (poplatek).

Sousedské pře i nezbytnou cestu nechte na nás

Mít dobré vztahy se sousedy je snem každého z nás. Někdy se to povede, jindy bohužel dochází ke sporům, které často končí u soudu - ať už se jedná o nezbytnou cestu, dohady o hranici pozemku či různé ,,sousedské naschvály“. Pokud chcete, aby byly problémy se sousedy co nejdříve vyřešeny a případné nejasnosti nepřecházely dál z generace na generaci, neváhejte nás kontaktovat. Naše advokátní kancelář má sídlo v Náchodě a v Hradci Králové, ale pomáháme po celé České republice.