Kdy je možné získat ustanoveného advokáta?

30.11.2016

Soudy jsou náročné nejen časově, ale také finančně.

Právě vysoká částka soudních výloh může často mnohé odradit od domáhání svého práva. Víte ale, že existuje možnost, získat ustanoveného advokáta?

Máte nárok na advokáta zdarma?

Bezplatné ustanovení advokáta je možné především v hmotné nouzi a v souvislosti s náročností případu.

Podle ustanovení § 30 o.s.ř. může soud ustanovit právního zástupce, pokud účastník prokáže a splní podmínky osvobození od soudních poplatků. Každý žadatel se řeší individuálně a při rozhodování je přikláněno k mnoha skutečnostem.

Jako příklad by bylo dobré uvést například maminky samoživitelky na mateřské/rodičovské dovolené v opatrovnických řízeních nebo již zletilé děti, které nejsou dosud schopny se samostatně živit v řízení o výživné zletilého dítěte. 

Pokud byste měli nárok na ustanovení právního zástupce, ale splácíte například vysoký úvěr na drahé auto či jste členem právnické osoby, nejspíš vám bude vaše žádost zamítnuta z důvodu možného zneužití této instituce.

advokát zdarma

 

Jaké jsou možnosti?

  • Účastník požádá soud o osvobození od soudních poplatků v případě hmotné nouze a v závislosti na složitosti případu (potvrzení o majetkových poměrech je ke stažení pod článkem).
  • Účastník prochází řízením, ve kterém je povinné zastoupení advokátem či notářem. Soud proto taktéž ustanoví právního zástupce na náklady státu.

Ustanovení právního zástupce

Možnost využít právní služby bez povinnosti hradit náklady spojené s právním zastoupením je určená účastníkům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si sami hradili právního zástupce. Díky této možnosti tak mohou před soudem účinně hájit svá práva i v případě, kdy by to jejich finanční stránky nedovolila. K ustanovení právního zástupce je potřeba sepsat žádost a doložit majetkové poměry formulářem níže.

Kdo má dále na právního zástupce nárok?

  • Podle zákona je možné v trestním řízení ustanovit poškozené osobě zmocněnce. Tato situace se týká především případů, kdy je poškozený zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech trestných činů, kterému byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví nebo který je pozůstalou osobou po oběti úmyslného trestného činu.
  • Dále se jedná o případy, kdy poškozený nemá na úhradu nákladů právního zastoupení dostatek vlastních prostředků.
  • Pokud je poškozeným osoba mladší 18 let, má nárok na ustanovení právního zástupce.

Potvrzení o majetkových poměrech ke stažení

Potvrzení o majetkových poměrech dokládá hmotnou nouzi klienta a na jeho základě vás může soud osvobodit od soudních poplatků. Celý formulář si můžete stáhnout na konci článku.

POTVRZENÍ O MAJETKOVÝCH POMĚRECH - vzor ke stažení