Novinka: daň z nabytí nemovitých věcí

31.10.2016

Již od 1. listopadu 2016 vstupuje v platnost dlouho očekávaná novela.

Tato novela ruší pojem daň z převodu nemovitosti a zavádí nový pojem, a to daň z nabytí nemovitých věcí, který s sebou přináší také důležitou změnu. Pokud právě řešíte nákup či prodej nemovitosti, připravili jsme při vás souhrn všech důležitých informací.

Daň z nabytí nemovitosti se týká všech kupujících

Daň z nabytí nemovité věci, tedy nejčastěji nemovitosti, měla platit již od dubna 2016, ale poslanci ji nestihli včas schválit, proto se její platnost posunula až na podzim. Česká replika se tak přidá k většině evropských států, je toto pravidlo již zaběhlé. Zásadní změnou je, že se plátcem této daně stává vždy kupující.

Co je dobré vědět

  • V roce 2014 se z daně z převodu nemovitosti stala daň z nabytí nemovitých věcí
  • Dříve zpravidla platil daň kupující, popř. byla možná domluva, kdo daň uhradí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí vstupuje v platnost 1. 11. 2016
  • Od tohoto data je plátcem daně z nabyté nemovitosti vždy kupující
  • Výše daně je 4% z nabývající hodnoty nemovitosti
  • Zákonné opatření Senátu č. 254/2016 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí

daň z nabytí nemovitých věcí

 

Úvahy vlády a realitních makléřů

Vláda si klade za cíl, že po zavedení daně z nabytí nemovitých věcí zjednoduší a zpřehlední pravidla (např. nabytí věci z majetku České republiky), odstraní „nežádoucí daňové optimalizace“ a dále zvýší transparentnost. Očekává se také lepší vymahatelnost daně – prodávající často neměl motivaci daň uhradit (nemovitost mu již nepatří a nelze tedy na ni uvalit exekuci), naopak na kupujícího lze díky nově nabytému majetku uvalit exekuci a především je díky zápisu v katastru nemovitostí známá jeho aktuální adresa.

Zvažovalo se také snížení této daně, ale daňové výnosy z nemovitostí tvoří nemalý příjem veřejného rozpočtu, proto se tato sazba zatím neměnila. Ministerstvo financí očekává pokles prodejních cen nemovitostí, a tím také nižší výnosy pro stát.

Na realitním trhu se spekuluje o tom, zda tato změna ovlivní ceny bytů. Jednou z variant je to, že nízká sazba hypoték a vysoká poptávka kupujících nepoleví, a tím pádem prodávající nebudou mít potřebu ceny svých nemovitostí snižovat o 4% daň. Z toho v podstatě vyplývá zdražení nemovitostí, především na lukrativních místech, kde si kupující bude muset daň k neměnné kupní ceně ještě „doplatit“

Řešíte prodej či nákup nemovitosti? Chcete připravit či zkontrolovat kupní smlouvu? Neváhejte nás kontaktovat.